نمونه طرحهاي كشاورزي
 

 پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال (سال 82)  دريافت فايل
 پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال (سال 82)  دريافت فايل
  باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار (سال 82)  دريافت فايل
 دسترسي به طرحهاي بيشتر  رفتن به سايت مرجع